t

Yeni farkındalıklar yaratan ve mevcut
kabullere ve eleştirilere meydan okuyan
niteliklere sahiptir. Üretim ve tasarım
felsefemiz mekan tasarımcılarının fikir,
çözüm ve katkılarıyla her projede daha
fazla zenginleşip işbirliğine daha açık
hale geliyor.